Dátum aktualizácie: 17.9.2020 12:39 časti A a I
Dátum aktualizácie: 25.9.2020 14:39 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 25.9.2020 16:30 doplnené o BEZDOPLATKOVÝ zoznam liekov
Dátum aktualizácie: 29.9.2020 13:54 časti A a I
Dátum aktualizácie: 16.10.2020 13:08 časti A a I
Dátum aktualizácie: 28.10.2020 16:00 doplnené o odhad vplyvov

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202010.zip 

BEZDOPLATKOVÝ zoznam liekov k 01.10.2020

BEZDOPLATKOVY_zoznam_liekov_k_01_10_2020.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_10_2020.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2020.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_10_2020.xls 

Odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf