Minulý rok sa pre zmenu zdravotnej poisťovne rozhodlo 180 399 poistencov. ÚDZS SR však k dnešnému dňu eviduje stovky podnetov od klientov, ktorí boli prepoistení na základe podvodného konania, často bez ich vedomia. 

Nekalé prepoisťovanie prostredníctvom dohodárov a finančných agentov sa stalo trendom posledných rokov. V centre záujmu prestáva byť pacient,  nahradil ho obchodný cieľ, čo je znepokojujúce. A keďže ani snahy o sprísnenie legislatívy nepomohli zastaviť tieto praktiky jednotlivcov, ktorí sa obohacujú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na úkor pacientov, rozhodol som sa 

vyzvať zdravotné poisťovne na Slovensku k zastaveniu obchodovania so zdravím.

Tak ako potvrdili vo svojich analýzach Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút zdravotných analýz, zdravotné poisťovne na „dohodárov“  míňajú spolu takmer 6 miliónov eur ročne. To je cena za to, že si medzi sebou vymenia necelých 200-tisíc poistencov, niektorých pravidelne a opakovane, a to práve prostredníctvom „dohodárov“ a finančných sprostredkovateľov. 

Kladiem si otázku, koľkí poistenci by skutočne zmenili zdravotnú poisťovňu, ak by tak robili z vlastnej vôle, bez nátlaku, zavádzajúcich  a nepravdivých informácií, bez zneužitia ich osobných údajov a falšovania podpisov, ak by nábor nových poistencov prebiehal transparentne a férovo?

Som presvedčený o tom, že kvalitu poisťovne neodráža počet poistencov, ale úroveň služieb, servis a dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Investíciu do týchto atribútov považujem za prínosnejšiu ako investíciu do odmien pre tých, ktorí realizujú nábor poistencov veľakrát nezákonným spôsobom. Konkurenčné prostredie medzi zdravotnými poisťovňami je priam žiaduce, ale očakávam, že poisťovne sa budú predbiehať v ponuke služieb, nie vo veľkosti poistného kmeňa.