V Číži neďaleko Rimavskej Soboty dnes otvorila svoje brány nová špecializovaná nemocnica v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pre pacientov z celého Slovenska po cievnych mozgových príhodách.
 
V zariadení nájdu pacienti komplexný prístup k rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti, kde absolvujú sedem rehabilitačných procedúr denne, po rozhodnutí lekára môžu následne pokračovať kúpeľnou liečbou.
 
„Pre pacienta je dôležitá komplexná zdravotná starostlivosť, pre ľudí po cievnej mozgovej príhode nevynímajúc. Som rád, že toto pracovisko poskytne pacientom plnohodnotnú rehabilitačnú liečbu s plynulým pokračovaním rekonvalescencie. Našou dlhodobou víziou v rámci reformy nemocníc je zabezpečiť v budúcnosti pacientom práve kvalitnú následnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, aby sa mali kde  doliečovať, či rehabilitovať,“ povedal na slávnostnom otvorení špecializovaného pracoviska minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
- Cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a invalidizácie vo vyspelých krajinách, hneď po kardiovaskulárnych a onkologických ochoreniach.
- V roku 2019 na Slovensku postihli takmer 13-tisíc ľudí, pričom do jedného roka od porážky až štvrtina z nich zomrela.
- Tretina pacientov má trvalé následky, práve im dokáže včasná kvalitná neurorehabilitácia predísť, alebo aspoň zmierniť stupeň postihnutia.
- Rozhodujúcimi pre zmiernenie trvalých následkov po mozgovej príhode sú prvé tri mesiace.
 
„V špecializovanej nemocnici FBLR sv. Michala v sme v snahe zabezpečiť najvyššiu kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb zamestnali najlepších odborníkov s dlhodobou praxou v rehabilitácii,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice Michal Fajin.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na otvorení novej špecializovanej nemocnice na doliečovanie v ČížiMinister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na otvorení novej špecializovanej nemocnice na doliečovanie v Číži