Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik v stredu (19. októbra 2011) rokoval s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Mariánom Kollárom. Na predchádzajúcom rokovaní  predstavitelia LOZ odovzdali ministrovi návrh zákona, ktorý upravuje platy lekárov. Minister zdravotníctva po analýze zákona odborárom povedal, že zákon má množstvo legislatívnych chýb a platy lekárov by narástli na  úrovni 2 000 až 4 000 eur. „Súhlasím s rastom platov lekárov, ale musia prísť s konštruktívnym návrhom zákona s reálnymi požiadavkami, pretože tento návrh je odtrhnutý od reality,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Odborárom navrhol vytvorenie expertnej skupiny, ktorá pripraví legislatívne čistý návrh zákona. Odborári s návrhom súhlasili.

Minister Ivan Uhliarik  informoval odborárov, že v súvislosti s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti musí postupovať v súlade so zákonom. „Z politického hľadiska je nutné brať do úvahy skutočnosť, že vláda v tejto chvíli nemá dôveru Národnej rady SR a je preto otázne, či na pokračovanie naštartovaného procesu bude politický konsenzus, alebo nie“ povedal minister zdravotníctva. Odborárov informoval, že z odborného hľadiska niet žiadnych pochybností, že je to v súčasnosti najlepšie riešene ako zastaviť zadlžovanie nemocníc a zlepšiť podmienky pre lekárov aj pacientov. „Akciové spoločnosti sú kontrolované aj zdola, cez zástupcov zamestnancov v dozornej rade,“ povedal minister zdravotníctva. Akciové spoločnosti, ktoré MZ SR vlastní, fungujú bez dlhov, naopak, príspevkové organizácie sa neustále zadlžujú a majú dlh vo výške 420 miliónov eur.

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik je v stálom kontakte s riaditeľmi nemocníc, ktorí ho ubezpečili, že vedia zabezpečiť urgentnú zdravotnú starostlivosť, aj keď odíde časť lekárov. Výpoveď podalo 2 400 lekárov z približne 7 500, ktorí pracujú v nemocniciach. Časť lekárov už výpovede stiahla, časť to ústne prisľúbila riaditeľom nemocníc a plánujú tak spraviť v krátkom čase. Najvážnejšia je situácia v detských nemocniciach, kde na rozdiel od ostatných bude v prípade reálneho odchodu lekárov, ktorí  podali výpovede, problém so zabezpečením akútnej zdravotníckej starostlivosti. „Opätovne som tak odborárov vyzval, aby nehazardovali so životmi pacientov a špeciálne tých detských a rokovali o svojich podmienkach bez toho, aby si brali rukojemníkov. Tak, ako sme sa dohodli na zvýšení platov so sestrami, rokujem aj s lekármi, ale odmietam akékoľvek vydieranie, špeciálne deťmi,“ povedal minister zdravotníctva.

Minister odborárov informoval, že stále platí termín do 31. októbra, dokedy možnosť stiahnuť lekári výpovede a riaditelia nemocníc ich budú akceptovať. Od 1. novembra začnú riaditelia prijímať na miesta, z ktorých lekári odchádzajú, nových ľudí, alebo budú niektoré oddelenia zlučovať a niektoré miesta tak zaniknú. „Po 1. novembri preto nie je možné garantovať, že sa všetci lekári budú môcť vrátiť na svoje miesta. Napríklad v Prešove máme 100 lekárov, ktorí sa uchádzajú o prácu, v Bratislave v Detskej fakultnej nemocnici 50. Podobne je to aj v iných mestách,“ povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.