Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s poslankyňou NR SR Janou Žitňanskou vychádza v ústrety ľuďom, ktorí majú poruchu autistického spektra (PAS). Preukaz PAS, ktorý po novom dostanú, im uľahčí nielen sa identifikovať v kritických situáciách, ale v budúcnosti by im mohli zabezpečiť u lekára, či na úradoch prednostné vyšetrenie a vybavenie.
 
 „Veríme, že tento preukaz rodine osoby s autizmom pomôže pri rôznych úkonoch, ktoré musia absolvovať so svojím dieťaťom, ale aj s dospelým a boli doteraz veľmi komplikované. Zároveň chceme týmto preukazom dosiahnuť, aby sa s nimi nezaobchádzalo ako s nebezpečnými jedincami,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
„Som veľmi rada, že ministerstvo zdravotníctva vyšlo v ústrety tejto skupine občanov. Verím, že rodinám s deťmi alebo dospelými s touto diagnózou tieto preukazy reálne pomôžu. Napríklad keď teraz majú výnimku z nosenia rúšok, sa nimi môcť pri kontrole preukázať. Verím, že tak ako v zahraničí, aj u nás tento preukaz vydávaný bezplatne, na dobrovoľnom rozhodnutí rodiča, uľahčí mnohé situácie,“ hovorí poslankyňa NR SR Jana Žitnanská. Podľa údajov zdravotných poisťovní je v SR aktuálne približne 3-tisíc osôb s diagnózou PAS. Preukaz vytvorilo Ministerstvo zdravotníctva SR a vydávať ho budú pedopsychiatri alebo psychiatri.
 
„Hneď teraz sa na nás môžu špecialisti z odboru pedopsychiatria a psychiatria obrátiť a my im preukazy pošleme. Je na nich špeciálna farba, aby sa eliminovala možnosť falšovania a zneužívania. Na preukaze bude zároveň vyznačená aj miera schopnosti komunikácie a základné odporučenia, ako pristupovať k človeku s PAS,“ povedal riaditeľ Odboru duševného zdravia Peter Šomšák.
 
Pacientov s diagnózou PAS mnohé situácie vyľakajú alebo znepokoja, následné reakcie sa nedajú predvídať – od kriku až po vystavenie sa rizikovej situácii, kedy ublížia sebe, svojmu okoliu alebo ničia predmety okolo seba.
„Vizuálne môžu pôsobiť ako zdravé deti, mnohé nemajú ani neurologické, svalové alebo viditeľné telesné ťažkosti, preto sa stretávame s tým, že okolie ťažkosti rodine neuzná, nepochopí, reaguje na nich kritikou,“ hovorí predsedníčka Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej lekárskej spoločnosti MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
 
Pacientov s diagnózou PAS mnohé situácie vyľakajú alebo znepokoja, následné reakcie sa nedajú predvídať – od kriku až po vystavenie sa rizikovej situácii, kedy ublížia sebe, svojmu okoliu alebo ničia predmety okolo seba. PAS boli v minulosti považované za čudáctvo, výskumy však potvrdili, že ide o dysfunkciu mozgu. Týmito poruchami v súčasnosti trpí približne jedno až dve percentá detí a dospelých, ale ich výskyt má zvyšujúcu sa tendenciu.
 
Čo je PAS?
 
Medzi poruchy autistického spektra zaraďujeme viacero vývinových ochorení centrálneho nervového systému a ďalších súvisiacich stavov, ktoré sa od seba vo veľkej miere odlišujú v mnohých aspektoch, avšak majú niekoľko spoločných čŕt. Patrí k nim absencia sociálnej interakcie, komunikácie a imaginácie a tiež stereotypné správanie. K základným symptómom sa často pridružuje aj narušenie intelektuálnych schopností a motoriky, prípadne iné závažné psychické poruchy. Pre pacienta tieto poruchy predstavujú znevýhodnenie voči ostatným zdravým jedincom. Obmedzenie interpersonálnej komunikácie a opakujúce sa vzorce chovania a záujmov so sebou prinášajú problémy v bežnom živote. Ľudia s PAS majú problém s nadväzovaním a udržiavaním akýchkoľvek vzťahov, čo im spôsobuje ťažkosti zo zaradením do spoločnosti.