Ministerstvo zdravotníctva SR  vyšlo v ústrety ľuďom s autizmom. Špeciálny preukaz im uľahčí identifikovať sa v bežných i kritických životných situáciách.  Za dva týždne bolo  špecialistom zaslaných 2 415 dokladov pre  osoby s poruchou autistického spektra (PAS).  Pre ľudí s takýmto ochorením platia aj určité výnimky z opatrení  proti šíreniu COVID-19.

Za dva dva týždne požiadalo rezort zdravotníctva o zaslanie preukazov osoby s poruchou autistického spektra už 36 psychiatrických ambulancií. Ku koncu októbra im ministerstvo zaslalo už 2415 dokladov.  „Veríme, že tento preukaz rodine osoby s autizmom pomôže pri rôznych úkonoch, ktoré musia absolvovať so svojím dieťaťom, ale aj s dospelým a boli doteraz veľmi komplikované. Zároveň chceme týmto preukazom dosiahnuť, aby sa s nimi nezaobchádzalo ako s nebezpečnými jedincami,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

V súčasnosti platia pre ľudí s autizmom niektoré výnimky z opatrení proti šíreniu COVID-19. Nemusia nosiť rúška a pri závažnej poruche mali výnimku z účasti na celoplošnom testovaní.  Riaditeľ Odboru duševného zdravia Peter Šomšák upozorňuje, že o preukazy môžu ministerstvo žiadať len špecialisti z odboru pedopsychiatria a psychiatria. „Na preukaze bude zároveň vyznačená aj miera schopnosti komunikácie a základné odporučenia, ako pristupovať k človeku s PAS,“ povedal riaditeľ Odboru duševného zdravia Peter Šomšák. 

Vystavenie preukazu je bezplatné. Na tlač dokladu je použitá špeciálna farba, čo bráni falšovaniu. Akceptácia preukazov zo strany úradov, polície a ďalších inštitúcii je v súčasnosti výlučne dobrovoľná. Pri kontakte s držiteľom preukazu sa správajte ohľaduplne, nezvyšujte hlas, nedotýkajte sa ho. Na doklade je uvedený kontakt na príbuzných a lekára. Pacientov s diagnózou PAS mnohé situácie vyľakajú alebo znepokoja, následné reakcie sa nedajú predvídať – od kriku až po vystavenie sa rizikovej situácii, kedy ublížia sebe, svojmu okoliu alebo ničia predmety okolo seba. Medzi poruchy autistického spektra zaraďujeme viacero vývinových ochorení centrálneho nervového systému a ďalších súvisiacich stavov, ktoré sa od seba vo veľkej miere odlišujú v mnohých aspektoch, avšak majú niekoľko spoločných čŕt. Podľa údajov zdravotných poisťovní je v SR aktuálne približne 3-tisíc osôb s diagnózou PAS.