​Rezorty zdravotníctva a financií sa dohodli na dofinancovaní zdravotníctva vo výške 90 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva zároveň pripravilo memorandum, ktoré  sa aktuálne podpisuje medzi dotknutými stranami. Obsahom je, že dofinancovaná suma získaná zvýšením percenta za poistencov štátu sa použije výhradne na úhradu poskytovania zdravotnej starostlivosti s dodržaním zachovania sociálneho zmieru,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Memorandum podpisujú všetky tri zdravotné poisťovne, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia štátnych nemocníc, ako aj zástupcovia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, Asociácia laboratórií, Združenia záchranných a dopravných zdravotných služieb SR a Asociácie dopravnej zdravotnej služby. Zvýšenie percenta za poistencov štátu by mali schváliť poslanci NR SR na októbrovej schôdzi parlamentu, v novembri a decembri by malo narásť na 5 percent.