Ministerstvo zdravotníctva SR podporuje množstvo aktivít a podujatí, ktoré chcú zlepšiť naše stravovacie návyky a životný štýl, a tým aj zdravie nás všetkých. Na dnešnom  medzinárodnom podujatí k nutričnému označovaniu potravín to povedala štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská: " Našom snahou je   dostať zdravie do všetkých politík."
 
Cieľom podujatia je odborná diskusia na tému zjednotenia označovania kvality potravín v krajinách EÚ tak, aby bola prekonaná neistota spotrebiteľa v označení výrobkov v záujme  podpory zdravia a prevencie chorôb.
 
Štátna tajomníčka spolu s generálnym riaditeľom sekcie zdravia MZ SR Pavlom Machom a docentkou Danielou Kállayovou predstavili prítomným stratégiu ministerstva v tejto oblasti a informovali o činnosti odborných pracovných skupín.
 
Podujatie s názvom NUTRI- SCORE: efektívny nástroj  pre slovenského spotrebiteľa organizovala Francúzsko-slovenská obchodná komora za účasti francúzskeho veľvyslanca  J.E. Pascal Le Deunff a ďalších odborníkov oboch krajín.
Štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská na medzinárodnom podujatí k nutričnému označovaniu potravínŠtátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská na medzinárodnom podujatí k nutričnému označovaniu potravín