Rezort zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií spustili novinku v registrácii na očkovanie proti COVID-19. Aktuálne je už možné pri registrácii na očkovanie vybrať si aj termín a čas očkovania. Systém registrácie je síce podobný, ako tomu bolo doteraz, len vo formulári pribudla možnosť výberu konkrétneho miesta očkovania a termínu.

Doteraz bolo možné zadať pri registrácii na očkovanie proti COVID-19 iba orientačné miesto očkovania (kraj, okres). Termín bol následne pridelený systémom. Po úprave systému si občan, ktorý sa registruje, môže vybrať už aj dátum a čas, ktorý mu vyhovuje.

Na očkovanie sa záujemca registruje prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk, z ktorej je následne presmerovaný na registračný formulár NCZI: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Po zadaní osobných údajov si občan najprv vyberie preferovaný okres. Následne sa mu zobrazia všetky očkovacie miesta v danom okrese. Potom si môže vybrať čas očkovania v danom očkovacom centre.

Registrácia sa využíva pri prvej a tretej dávke. Termín na podanie druhej dávky je zasielaný automaticky. Výber dátumu a časového úseku je možný u všetkých vekových kategórií. U detí však, prirodzene, len do očkovacích centier, ktoré danú skupinu očkujú, a iba na očkovanie prvou dávkou.

Výber termínu môžu využiť aj záujemcovia o očkovanie, ktorí sa na vakcináciu už registrovali a sú v tzv. čakárni – tí dostanú termín pridelený automaticky alebo môžu upraviť svoju registráciu a požiadať o konkrétny termín. Ak túto možnosť nevyužijú a automaticky pridelený termín im vyhovovať nebude, môžu využiť službu: zmena registrácie, ktorá im umožní výber nového termínu. Ak záujemca nenájde vhodný termín, môže svoju registráciu zrušiť a nanovo sa registrovať neskôr.

Záujemcovia o očkovanie môžu využiť objednanie sa na konkrétny termín, ak pri registrácii zadajú maximálne 5 okresov. Ak označia viac okresov, systém ich zaradí do čakárne a termín im bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v nimi zvolenom okrese.

Okrem očkovania prostredníctvom registrácie je naďalej možné využiť aj vakcináciu bez registrácie. Zoznam očkovacích centier a časy prevádzky sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie. Ministerstvo zdravotníctva SR však odporúča registráciu určite využiť - umožní sa efektívnejšia distribúcia vakcín a lepší manažment pacientov vo vakcinačných centrách. Pokračuje očkovanie v ambulanciách tých lekárov, ktorí túto možnosť poskytujú, ako aj očkovanie výjazdovými tímami.

Postup pri registrácii na očkovanie na konkrétny termín:

  • Na stránke www.korona.gov.sk žiadateľ zaklikne možnosť: očkovanie – registrácia.

  • Po presmerovaní na registračný formulár zadá osobné údaje a preferovaný okres očkovania. Zobrazia sa na výber konkrétne očkovacie miesta.

  • Následne si môže žiadateľ vybrať tiež dátum a čas očkovania.

  • Systém potvrdí požiadavku a žiadateľovi zašle potvrdzujúcu notifikáciu SMS a emailom.