Návrh na rozdelenia lieku IntronA 25 MIU sol ijf 1x2,5 ml/25 MU na základe Povolenia na terapeutické použitie registrovaného lieku v neschválenej indikácii (Z12863-1/2020) pre jednotlivé pracoviská:

  Zdravotnícke zariadenie IntronA 25 MIU
 sol ijf 1x2,5 ml/25 MU
UNB Bratislava 400
Univerzitná nemocnica Martin 70
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 70
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 240