Univerzitná nemocnica v Martine prináša dobré správy pre pacientov. Vedenie nemocnice podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa výstavby, ktorým je skupina dodávateľov ADIFEX – HORNEX – DSC – SYTIQ – NEMOCNICA MT s cenovou ponukou 375 000 000,00 € bez DPH. O bližších detailoch priamo na mieste informovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a  štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Alena Sábelová.

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine čelí od začiatku mnohým výzvam. Po úspešnom vysporiadaní pozemkov splnila ďalší dôležitý míľnik. "Prvé verejné obstarávanie na zhotoviteľa nemocnice za predchádzajúcej vlády, žiaľ, skončilo fiaskom. Teší ma, že víťaz druhého verejného obstarávania je známy a čoskoro pristúpime k stavebným prácam. Verím, že poctivým plnením míľnikov dospejeme krok po kroku k vytúženému cieľu a Slovensko sa dočká moderného zdravotníckeho pracoviska so špičkovým vybavením, ktoré bude slúžiť nielen pacientom, ale aj našim budúcim lekárom,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Ministerstvo zdravotníctva uzatvorilo s Univerzitnou nemocnicou v Martine Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti s účinnosťou od 12. novembra 2022. Na základe prijatého uznesenia vlády SR bol uzatvorený Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, ktorým sa upravilo okrem iného financovanie projektu zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti na 256 748 815 € bez DPH. Dofinancovanie výdavkov projektu po vyčerpaní spomenutej zmluvnej sumy, bude z voľných zdrojov v Pláne obnovy a odolnosti, zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo iných alternatívnych zdrojov financovania, čo na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR. 

Univerzitná nemocnica v Martine je po nemocnici v Banskej Bystrici ďalším dôležitým projektom, na ktorý Plán obnovy a odolnosti vyčlenil 256 miliónov EUR bez DPH. Rovnako ako v Banskej Bystrici pôjde o komplexné a moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytne vysoký komfort pacientom, personálu, ale aj študentom medicíny. Aj táto nemocnica prinesie významné zlepšenie zdravotnej starostlivosti s počtom lôžok 660," uviedla štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sábelová.

Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa výstavby predložili cenové ponuky tri stavebné firmy. Proces vyhodnocovania ponúk bol ukončený 14. mája 2024 a v zákonnej 10-dňovej lehote nepodali neúspešní uchádzači žiadne námietky.
Termín na dodanie nemocnice v štádiu hrubej stavby tzv. „Shell and Core“ je stanovený do 30. júna 2026, vybavenú nemocnicu na úrovni „Full fit out“ sa zhotoviteľ zaviazal dodať  do 31. decembra 2028. „Nemocnica má potenciál realizácie projektu novej univerzitnej nemocnice ako špičkového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne severozápadného Slovenska pre dlhodobý časový horizont aj vzhľadom na to, že spádová oblasť nemocnice sa nezmení a očakáva sa skôr zvýšenie dopytu najmä v špecializovaných odboroch, ktoré majú v súčasnosti z kapacitných dôvodov dlhšie lehoty na diagnostiku a nastavenie terapie,“ priblížila ministerka Dolinková. 

 „Napriek turbulentnému obdobiu sa projektovému tímu nemocnice v Martine darí čeliť výzvam. Veľkým krokom vpred je dnešné podpísanie zmluvy so zhotoviteľom, ktorý bude garantovať splnenie podmienok potrebných pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Tento projekt je kľúčový pre budúcnosť slovenského zdravotníctva," uzavrela štátna tajomníčka Alena Sábelová.

Univerzitná nemocnica svätého Martina bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom, ktorý bude prispôsobený na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vznikne v nej 660 lôžok v prevažne jednolôžkovom štandarde izieb. Nová univerzitná nemocnica prinesie ideálne podmienky pre moderný spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. Unikátny dizajn s prepracovanou logistikou a sofistikovanou IT infraštruktúrou, využívajúcou smart riešenia, zjednoduší a zefektívni prácu zdravotníkom a spríjemní pobyt pacientom. Projekt je navrhnutý s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Vybavenie najmodernejšími technológiami sprístupní výdobytky medicíny pacientom a zároveň poskytne optimálne podmienky na výchovu budúcich zdravotníkov, nakoľko bude výučbovou bázou študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 

 „Po mnohých prekážkach, s ktorými sme sa museli vysporiadať, sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby Univerzitnej nemocnice svätého Martina úspešne ukončili a dnes podpisujeme zmluvu, ktorá tento významný projekt posunie do fázy zahájenia stavebných prác. Veríme, že na konci tohto celého úsilia bude spokojný pacient a že nová nemocnica bude obrovským prínosom nielen pre región Turca, ale aj pre celé Slovensko,“  uviedol riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Peter Durný a zároveň dodal: „Našim zámerom je vybudovať excelentnú a modernú nemocnicu participujúcu na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch, neustále prinášajúcu inovácie nielen do starostlivosti o pacientov, ale aj do života zdravotníckych pracovníkov. Na tomto mieste by som sa rád poďakoval všetkým zainteresovaným stranám, ktoré investovali enormné úsilie, aby sa projekt novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina dotiahol do úspešného konca.“ 

Ďalší míľnik v prípade novej nemocnice v Martine splnený
foto1.jpeg
Ďalší míľnik v prípade novej nemocnice v Martine splnenýObrázok4.jpgObrázok2.jpg