Ministerka zdravotníctva SR vymenovala dnes, 14.novembra 2023, na pozíciu riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Ing. Michala Plesníka. Do funkcie nastúpil na dobu určitú,  do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania podľa ustanovenia § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Michal Plesník vyštudoval Vysokú školu ekonómie a financií v Brne. Od roku 2016 pôsobil v Trenčianskej nemocnici na viacerých pracovných pozíciách.

Šéfka rezortu zdravotníctva zároveň odvolala v súlade s ustanovením § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z funkcie doterajšieho riaditeľa Ing. Tomáša Janíka, ktorý riadil nemocnicu od augusta 2020.