Ochranné prostriedky už sú v niektorých nemocniciach a postupne sa rozvážajú ďalšie. Uplynulú noc prebrali napríklad jednu z donášok v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ale aj v Univerzitnej nemocnici L.P. v Košiciach, Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, v Univerzitnej nemocnici v Martine, Fakultnej nemocnici v Prešove a postupne sa distribuujú ďalej. Správa štátnych hmotných rezerv sa dohodla na spolupráci s Generálnym štábom ozbrojených síl SR a vďaka ich pomoci sa ochranné prostriedky postupne distribuujú do terénu.