Ministerstvo zdravotníctva podporí z Plánu obnovy a odolnosti SR zavedenie inovatívnej metódy pri plánovaní liečby onkologických ochorení na Slovensku. Rezort preto vyhlásil výzvu na plánovanie rádioterapie za pomoci umelej inteligencie. Táto metóda dokáže ušetriť čas špecialistov a zvýšiť presnosť nevyhnutného ožarovania.
 
Rezort zdravotníctva dnes vyhlásil novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je zefektívniť prácu radiačných onkológov a zvýšiť kvalitu liečby. Výzva je určená všeobecným a špecializovaným nemocniciam. Celkovo sú alokované dva milióny eur.
 
„Onkologické ochorenia dlhodobo predstavujú druhú najčastejšie príčinu úmrtia na Slovensku. Preto je nevyhnutné skrátiť čas potrebný na plánovanie rádioterapie a zvýšiť tak efektivitu liečebného procesu,“ vysvetľuje Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem.
 
Jedným z riešení ako optimalizovať proces plánovania rádioterapie je zavedenie automatizovaného kontúrovania orgánov za podpory umelej inteligencie. Kontúrovanie orgánov je súčasťou prípravy takzvaného ožarovacieho plánu. V rámci prípravy pacient absolvuje plánovacie vyšetrenie prostredníctvom počítačovej tomografie (CT vyšetrenie). Následne musí radiačný onkológ v každom snímku CT vyšetrenia vykonať kontúrovanie rizikových orgánov a klinických cieľových objemov. Jedno CT vyšetrenie môže obsahovať desiatky až stovky snímok.
 
Práve kontúrovanie často tvorí tretinu až polovicu pracovnej náplne špecialistu, pričom je táto aktivita veľmi prácna a monotónna. Štúdie však jasne hovoria, že umelá inteligencia predstavuje efektívny podporný nástroj predovšetkým pri opakujúcich sa úlohách, akým kontúrovanie orgánov nepochybne je. Prostredníctvom výzvy chceme skrátiť čas, ktorý radiačný onkológ trávi kontúrovaním až o 50 percent. Tým umožníme špecialistom venovať sa väčšiemu množstvu pacientov,“ pokračuje Ján Krajči. Pričom, podľa jeho slov, automatizovaním kontúrovania sa zároveň zvyšuje presnosť ožarovania, teda sa skvalitňuje samotná liečba.
 
Do výzvy sa môžu zapojiť zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré spĺňajú potrebné náležitosti. Žiadosti je možné predložiť najneskôr do 30. septembra 2022. Oprávnené výdavky predstavuje hardvérové a softvérové vybavenie podporujúce automatizované kontúrovanie orgánov v rámci procesu plánovania rádioterapie, ich inštalácia, uvedenie do prevádzky a servisná podpora na päť rokov.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke ministerstva:  www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti
 
logo POO MZ SR.jpg