Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
s účinnosťou od 18.3.2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali všetky potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neorozí život a zdravie osôb.

Opatrenie MZ SR od 18.3.2020