Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Vláda SR vyhlásila núdzový stav na:
a) držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,
b) držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,
c) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
d) právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
e) právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
f) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
g) Úrad verejného zdravotníctva SR,
h) regionálne úrady verejného zdravotníctva..

Opatrenie MZ SR 18.3.2020