Dňa 16.12.2011 bude v čase od 14:00 do 16:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka informačného systému „Elektronický portál Kategorizácia“.