Kategorizačná rada pre lieky ku kategorizácii k 1. aprílu 2007 bude zasadať 1. a 2. marca 2007.
Zároveň žiadame predkladateľov rozkladov voči rozhodnutiu MZ SR a návrhu opatrenia č. 9711/2007 – OL, aby materiál zasielali aj elektronicky na e-mailovú adresu: jana.kernatsova@health.gov.sk. alebo katarina.gelienova@health.gov.sk.