Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje držiteľom registrácie liekov, že vyvinie maximálne úsilie na to, aby k žiadostiam o zníženie úradne určenej ceny liekov doručeným ministerstvu najneskôr do 10. 4. 2012 boli ku dňu 15. 4. 2012 zverejnené rozhodnutia o vyhovení týmto žiadostiam. Nevyhnutnou podmienkou je doručenie riadne a správne vyplnených žiadostí spolu so všetkými požadovanými prílohami.

Týmto krokom vychádza ministerstvo v ústrety predovšetkým pacientom, aby sa vysoké ceny liekov nepremietli do vysokých doplatkov a aby pacienti platili za lieky menej. Farmaceutické spoločnosti mali od 1. 12. 2011 dostatok času na zníženie cien liekov, napriek tomu im ministerstvo v záujme pacientov ponúka ďalšiu možnosť. Tieto zníženia cien budú platné od 1.7.2012 a v plnom rozsahu sa premietnu do zníženia doplatkov pacientov.