Na základe odporúčania Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny zo dňa  31. 3. 2011 oznamujeme, že v nižšie uvedených referenčných skupinách dietetických potravín plánuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v kategorizácii dietetických potravín s predpokladanou účinnosťou k 1. 10. 2011 prehodnotiť výšku úhrad zdravotnej poisťovne za jednotkovú referenčnú dávku (JD) dietetickej potraviny tak, aby rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bol stanovený s prihliadnutím na vývoj zdrojov verejného zdravotného poistenia a sociálno-ekonomickú situáciu v Slovenskej republike.  

 Výrobcovia dietetických potravín v nižšie uvedených skupinách sú vyzvaní na zníženie maximálnych cien od výrobcu alebo dovozcu tak, aby sa prípadná zmena úhrady  za jednotkovú referenčnú dávku dietetickej potraviny, ktorá bude zodpovedať maximálne cene najlacnejšej dietetickej potraviny za referenčnú dávku dietetickej potraviny v predmetnej referenčnej skupine, nepremietla do neprimeraného zvýšenia doplatkov poistencov.

 Výrobcovia, ktorých sa plánované prehodnotenie výšky úhrad dotýka, môžu podať v termíne do 15.5.2011 žiadosť o zmenu (zníženie) úradne určenej ceny dietetickej potraviny.

Formulár žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny a špecifikáciu dátového súboru je dostupný na internetovej stránke www.health.gov.sk v časti kategorizácia, dokumenty kategorizácie dietetických potravín.

Žiadosť sa podáva do 15.5.2011 písomne cez podateľňu ministerstva a elektronicky na e-mailovú adresu: dietetika@health.gov.sk

Predmetné referenčné skupiny dietetických potravín: 

Poradie Kód Názov Doplnok Výrobca Štát
031, DP02A Štandardné polymérne diéty p.o. plv. 100 g
  D0300 OSMERAL basic plv 2x325 g HU DE
  D0145 ENSURE prášok plv 1x380 g ABB ES
  D0072 NUTRISON POWDER plv 1x430 g MLPF DE
  D0237 CLINUTREN OPTIMUM CHOCOLATE plv 1x400 g NET NL
  D0238 CLINUTREN OPTIMUM VANILLA plv 1x400 g NET NL
032, DP02A Štandardné polymérne diéty p.o. sol. 100 ml
  D0030 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť oriešková sol 1x200 ml FRE  DE
  D0031 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť čokoládová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0032 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť vanilková sol 1x200 ml FRE  DE
  D0033 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť broskyňová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0034 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť lesné plody sol 1x200 ml FRE  DE
  D0431 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť vanilková sol 4x200 ml FRE  DE
  D0432 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť broskyňová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0433 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť čokoládová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0434 FRESUBIN ORIGINAL DRINK, príchuť oriešková sol 4x200 ml FRE  DE
  D0026 FRESUBIN ORIGINAL, príchuť oriešková sol 1x500 ml FRE  DE
  D0027 FRESUBIN ORIGINAL, príchuť čokoládová sol 1x500 ml FRE  DE
  D0028 FRESUBIN ORIGINAL, príchuť vanilková sol 1x500 ml FRE  DE
  D0029 FRESUBIN ORIGINAL, príchuť broskyňová sol 1x500 ml FRE  DE
  D0025 FRESUBIN ORIGINAL, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0301 OSMERAL SN neutral sol 1x500 ml HU DE
  D0302 OSMERAL SN malina sol 1x500 ml HU DE
  D0303 OSMERAL SN banán sol 1x500 ml HU DE
  D0071 NUTRISON sol 1x500 ml NUT NL
  D0501 NUTRISON sol 1x500 ml NUT NL
  D0541 OSMOLITE sol 1x500 ml ABB NL
  D0146 OSMOLITE sol 1x1000 ml ABB NL
  D0199 NUTRISON sol 1x1000 ml NUT NL
033, DP02B Štandardné polymérne diéty s vlákninou p.o. sol. 100 ml
  D0035 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0304 OSMERAL  BS sol 1x500 ml HU DE
  D0502 Nutrison Multi Fibre sol 1x1000 ml NUT NL
  D0201 NUTRISON MULTIFIBRE sol 1x1000 ml NUT NL
  D0512 JEVITY sol 1x1000 ml ABB NL
034, DP02B Štandardné polymérne diéty s vlákninou p.o. plv. 100 g
  D0305 OSMERAL CS instant plv 2x177 g HU DE
  D0319 OSMERAL BS instant plv 2x175g HU DE
  D0239 CLINUTREN  FIBRE VANILLA plv 1x400 g NET NL
035, DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol.  100 ml
  D0306 Osmeral HC coffee cream sol 1x500 ml HU DE
  D0323 OSMERAL HN sol 1x500 ml HU DE
  D0015 ENSURE PLUS, karamelová príchuť sol 1x200 ml ABB NL
  D0077 NUTRIDRINK, čokoládová príchuť sol 1x200 ml NUT NL
  D0078 NUTRIDRINK, neutrálna  príchuť sol 1x200 ml NUT NL
  D0080 NUTRIDRINK, príchuť tropického ovocia sol 1x200 ml NUT NL
  D0392 NUTRIDRINK, s vanilkovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0481 NUTRIDRINK, s karamelovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0435 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - príchuť čokoládová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0436 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - príchuť vanilková sol 4x200 ml FRE  DE
  D0437 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - príchuť lesná jahoda sol 4x200 ml FRE  DE
  D0438 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - príchuť oriešková sol 4x200 ml FRE  DE
  D0409 ENSURE PLUS, bez príchute sol 1x220 ml ABB NL
  D0462 ENSURE PLUS, príchuť čiernej ríbezle sol 1x220 ml ABB NL
  D0463 ENSURE PLUS, jahodová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0412 ENSURE PLUS, karamelová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0464 ENSURE PLUS, vanilková príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0414 ENSURE PLUS, kávová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0465 ENSURE PLUS, čokoládová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0466 ENSURE PLUS, príchuť lesného ovocia sol 1x220 ml ABB NL
  D0467 ENSURE PLUS, banánová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0417 ENSURE PLUS JOGURT, ananásová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0220 ENSURE PLUS  JOGURT, broskyňová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0221 ENSURE PLUS JOGURT, pomarančová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0324 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - čokoládová príchuť sol 1x200 ml FRE  DE
  D0325 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK -  príchuť lesná jahoda sol 1x200 ml FRE  DE
  D0326 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - oriešková príchuť sol 1x200 ml FRE  DE
  D0327 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK - vanilková príchuť sol 1x200 ml FRE  DE
  D0126 NUTRIDRINK YOGHURT, s príchuťou vanilka a citrón sol 1x200 ml NUT NL
  D0127 NUTRIDRINK YOGHURT, s malinovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0488 Nutricomp Drink Plus Vanilka            sol 3x200 ml BME DE
  D0489 Nutricomp Drink Plus Jahoda            sol 3x200 ml BME DE
  D0490 Nutricomp Drink Plus Banán            sol 3x200 ml BME DE
  D0491 Nutricomp Drink Plus Čokoláda            sol 3x200 ml BME DE
  D0222 NUTRISON ENERGY sol 1x1000 ml NUT NL
  D0513 OSMOLITE HiCal sol 1x1000 ml ABB NL
  D0019 FRESUBIN ENERGY DRINK, príchuť vanilková sol 1x200 ml FRE  DE
  D0514 Fresubin 2,0 kcal /ml Drink,  príchuť neutrálna sol 1x200 ml FRE  DE
  D0515 Fresubin 2,0 kcal /ml Drink,  príchuť kapučíno sol 1x200 ml FRE  DE
  D0492 NUTRIDRINK COMPACT s jahodovou príchuťou sol 4x125 ml NUT NL
  D0493 NUTRIDRINK COMPACT s vanilkovou príchuťou sol 4x125 ml NUT NL
  D0494 NUTRIDRINK COMPACT s banánovou príchuťou sol 4x125 ml NUT NL
  D0495 NUTRIDRINK COMPACT s  príchuťou mocca sol 4x125 ml NUT NL
  D0017 FRESUBIN HP ENERGY, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0018 FRESUBIN ENERGY, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
036, DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie bez tukov p.o. sol.  100 ml
  D0507 ENSURE PLUS Juice, pomarančová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0508 ENSURE PLUS Juice, jablková príchuť sol 1x220 ml ABB NL
037, DP02D Polymérne diéty s vlákninou a s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. 100 ml
  D0393 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť čokoládová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0394 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť kapučíno sol 4x200 ml FRE  DE
  D0395 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť citrónová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0396 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť jahodová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0397 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť višňová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0021 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť čokoládová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0022 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť kapučíno sol 1x200 ml FRE  DE
  D0023 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť citrónová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0024 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť jahodová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0368 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK, príchuť višňová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0255 ENRICH PLUS, príchuť malín sol 1x200 ml ABB NL
  D0341 ENSURE PLUS FIBER, príchuť jahoda sol 1x200 ml ABB NL
  D0342 ENSURE PLUS FIBER, príchuť banánu sol 1x200 ml ABB NL
  D0343 ENSURE PLUS FIBER, príchuť čokolády sol 1x200 ml ABB NL
  D0344 ENSURE PLUS FIBER, príchuť malín sol 1x200 ml ABB NL
  D0345 ENSURE PLUS FIBER, príchuť vanilka sol 1x200 ml ABB NL
  D0074 NUTRIDRINK MULTIFIBRE, príchuť vanilková sol 1x200 ml NUT NL
  D0075 NUTRIDRINK MULTIFIBRE, príchuť jahodová sol 1x200 ml NUT NL
  D0073 NUTRIDRINK MULTIFIBRE, príchuť pomarančová sol 1x200 ml NUT NL
  D0330 NUTRIDRINK MULTIFIBRE, príchuť banánová sol 1x200 ml NUT NL
  D0516 Resource 2,0+ Fibre Vanilková príchuť sol 1x200 ml NET FR
  D0517 Resource 2,0+ Fibre Príchuť lesného ovocia sol 1x200 ml NET FR
  D0518 Resource 2,0+ Fibre Jahodová príchuť sol 1x200 ml NET FR
  D0519 Resource 2,0+ Fibre Marhuľová príchuť sol 1x200 ml NET FR
  D0520 Resource 2,0+ Fibre Kávová príchuť sol 1x200 ml NET FR
  D0521 Resource 2,0+ Fibre Neutrálna príchuť s náhradným sladidlom sol 1x200 ml NET FR
  D0418 ENSURE PLUS FIBER, banánová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0419 ENSURE PLUS FIBER, malinová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0420 ENSURE PLUS FIBER, čokoládová príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0509 ENSURE PLUS FIBER, vanilková príchuť sol 1x220 ml ABB NL
  D0307 OSMERAL COMPLETE TETRA sol 1x470 ml HU DE
  D0522 Resource 2,0+ Fibre Vanilková príchuť sol4x200 ml NET FR
  D0523 Resource 2,0+ Fibre Príchuť lesného ovocia sol 4x200 ml NET FR
  D0524 Resource 2,0+ Fibre Jahodová príchuť sol 4x200 ml NET FR
  D0525 Resource 2,0+Fibre Marhuľová príchuť sol 4x200 ml NET FR
  D0526 Resource 2,0+ Fibre Kavová príchuť sol 4x200 ml NET FR
  D0527 Resource 2,0+ Fibre Neutrálna príchuť s náhradným sladidlom sol 4x200 ml NET FR
  D0020 FRESUBIN ENERGY FIBRE, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0528 FRESUBIN Creme,  príchuť pralinková sol 1x112 ml (125g) FRE  DE
  D0529 FRESUBIN Creme,  príchuť čokoladová sol 1x112 ml (125g) FRE  DE
  D0530 JEVITY  PLUS HP sol 1x500 ml ABB NL
  D0202 NUTRISON PROTEIN Plus Multifibre sol 1x500 ml NUT NL
038, DP02A Štandardné polymérne diéty p.o. sol. pre deti 100 ml
  D0011 PAEDIASURE, vanilková príchuť sol 1x200 ml ABB NL
  D0161 PAEDIASURE, banánová príchuť sol 1x200 ml ABB NL
  D0162 PAEDIASURE, čokoládová príchuť sol 1x200 ml ABB NL
  D0163 PAEDIASURE, jahodová príchuť sol 1x200 ml ABB NL
  D0069 NUTRINI sol 1x200 ml NUT NL
  D0036 FREBINI ORIGINAL FIBRE, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0200 NUTRINI sol 1x500 ml NUT NL
039, DP02A Štandardné polymérne diéty p.o. plv. pre deti 100 g
  D0241 CLINUTREN JUNIOR VANILLA plv 1x400 g NET NL
040, DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. pre deti 100 ml
  D0037 FREBINI ENERGY DRINK, príchuť banánová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0038 FREBINI ENERGY DRINK, príchuť jahodová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0328 NutriniDrink s jahodovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0329 NutriniDrink  s vanilkovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
041, DP02D Polymérne diéty s vlákninou a s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. pre deti 100 ml
  D0308 NutriniDrink Multi fibre s jahodovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0309 NutriniDrink Multi fibre s čokoládovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0310 NutriniDrink Multi fibre s banánovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0311 NutriniDrink Multi fibre s vanilkovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0039 FREBINI ENERGY FIBRE DRINK, príchuť čokoládová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0503 NutriniDrink s neutrálnou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
042, DP02E Elementálne diéty p.o. plv. 100 g
  D0204 ELEMENTAL 028 EXTRA plv 1x100 g SHS GB
043, DP02E Elementálne diéty p.o. sol. 100 ml
  D0205 ELEMENTAL 028 EXTRA grapefruit sol 1x250 ml SHS GB
  D0207 ELEMENTAL 028 EXTRA pomaranč + ananás sol 1x250 ml SHS GB
044, DP02E Oligopeptidické (AK) diéty p.o. plv. 100 g
  D0070 NUTRISON ADVANCED PEPTISORB POWDER plv 1x500 g NUTC NL
  D0242 PEPTAMEN VANILLA plv 1x430 g NET NL
  D0243 PEPTAMEN JUNIOR VANILLA plv 1x400 g NET NL
045, DP02E Oligopeptidické (AK) diéty p.o. sol. 100 ml
  D0045 SURVIMED OPD, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0531 NUTRISON ADVANCED PEPTISORB sol 1x1000 ml NUT NL
  D0076 NUTRISON ADVANCED PEPTISORB sol 1x500 ml NUT NL
046, DP02F Diéty pre diabetikov p.o. sol 100 ml
  D0331 DIBEN sol 15x 500 ml FRE  DE
  D0439 DIBEN DRINK, príchuť kapučíno sol 4x200 ml FRE  DE
  D0440 DIBEN DRINK, príchuť karamelová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0441 DIBEN DRINK, príchuť lesné plody sol 4x200 ml FRE  DE
  D0051 DIBEN DRINK, príchuť karamelová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0052 DIBEN DRINK, príchuť kapučíno sol 1x200 ml FRE  DE
  D0053 DIBEN DRINK, príchuť lesné plody sol 1x200 ml FRE  DE
  D0041 DIBEN, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0312 Osmeral DS tetra sol 1x470 ml HU DE
  D0124 DIASIP, s vanilkovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0125 DIASIP, s jahodovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0505 DIASIP, s vanilkovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0506 DIASIP, s jahodovou príchuťou sol 1x200 ml NUT NL
  D0123 NUTRISON ADVANCED DIASON sol 1x500 ml NUT NL
  D0532 GLUCERNA SELECT, vanilková príchuť sl 1x500 ml ABB NL
  D0151 GLUCERNA SR, jahodová príchuť sol 1x230 ml ABB NL
  D0152 GLUCERNA SR, čokoládová príchuť sol 1x230 ml ABB NL
  D0153 GLUCERNA SR, vanilková príchuť sol 1x230 ml ABB NL
047, DP02F Diéty pre diabetikov p.o. plv. 100 g
  D0313 Osmeral DS instant plv 2x170 g HU DE
  D0240 Clinutren DIABETES VANILLA plv 1x400 g NET NL
048, DP02G Diéty pri renálnej insuficiencii p.o. sol. 100 ml
  D0346 NEPRO, vanilková príchuť sol 1x200 ml ABB CA
  D0347 NEPRO, jahodová príchuť sol 1x200 ml ABB CA
  D0155 NEPRO, vanilková príchuť sol 1x237 ml ABB CA
  D0533 NEPRO sol 1x500 ml ABB NL
  D0156 NEPRO, vanilková príchuť sol 1x500 ml ABB CA
049, DP02H Diéty pri ochoreniach pečene p.o. sol. 100 ml
  D0054 FRESUBIN HEPA,  príchuť mandarínková sol 1x500 ml FRE  DE
  D0055 FRESUBIN HEPA,  príchuť kapučíno sol 1x500 ml FRE  DE
  D0369 FRESUBIN HEPA,  príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
050, DP02I Diéty pri respiračnej insuficiencii p.o. sol. 100 ml
  D0157 PULMOCARE, vanilková príchuť sol 1x500 ml ABB NL
  D0010 PULMOCARE, vanilková príchuť sol 1x250 ml ABB NL
051, DP02I Diéty pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc p.o. sol. 100 ml
  D0482 Respifor s jahodovou príchuťou sol 6x125 ml NUT NL
  D0483 Respifor s čokoládovou príchuťou sol 6x125 ml NUT NL
  D0484 Respifor s vanilkovou príchuťou sol 6x125 ml NUT NL
052, DP02J Imunomodulačné diéty p.o. sol. 100 ml
  D0158 PROSURE, vanilková príchuť sol 1x240 ml ABB NL
  D0159 PROSURE, banánová príchuť sol 1x240 ml ABB NL
  D0160 PROSURE, pomarančová príchuť sol 1x240 ml ABB NL
  D0365 PROSURE, čokoládová príchuť sol 1x240 ml ABB NL
  D0366 PROSURE,  príchuť kávy sol 1x240 ml ABB NL
  D0046 SUPPORTAN, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0284 FORTI CARE, príchuť pomaranč a citrón sol 1x200 ml NUT NL
  D0534 SUPPORTAN DRINK, príchuť kapučíno sol 4x200 ml FRE  DE
  D0535 SUPPORTAN DRINK, príchuť amaretto sol 4x200 ml FRE  DE
  D0536 SUPPORTAN DRINK, príchuť tropické ovocie sol 4x200 ml FRE  DE
  D0537 SUPPORTAN DRINK, príchuť zeleninová sol 4x200 ml FRE  DE
  D0040 RECONVAN, príchuť neutrálna sol 1x500 ml FRE  DE
  D0047 SUPPORTAN DRINK, príchuť amaretto sol 1x200 ml FRE  DE
  D0048 SUPPORTAN DRINK, príchuť kapučíno sol 1x200 ml FRE  DE
  D0049 SUPPORTAN DRINK, príchuť tropické ovocie sol 1x200 ml FRE  DE
  D0050 SUPPORTAN DRINK, príchuť zeleninová sol 1x200 ml FRE  DE
  D0225 FORTI CARE, príchuť broskyňa a zázvor sol 1x125 ml NUT NL
053, DP02J Imunomodulačné diéty pri nešpecifických črevných  zápaloch p.o. plv. 100 g
  D0244 MODULEN IBD plv 1x400 g NET NL
072, DP03J Dojčenská výživa pri závažnej podvýžive p.o. sol. 100 ml
  D0370 Infatrini sol 1x100 ml NUT NL