Ministerstvo zdravotníctva SR vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci dvoch výziev z komponentu riešiaceho starostlivosť o oblasť duševného zdravia. Oprávnení žiadatelia sa tak  v rámci výziev Vybudovanie psycho-sociálných centier a Doplnenie siete psychiatrických stacionárov môžu prihlásiť až do konca februára

Obe výzvy boli vyhlásené v rámci Komponentu 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie. Cieľom výzvy Vybudovanie psycho-sociálných centier je zabezpečiť adekvátnu dlhodobú starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, najmä v ich prirodzenom prostredí mobilným tímom. To predíde umiestňovaniu do ústavnej starostlivosti, resp. zvýši kvalitu života v týchto zariadeniach. Na výzvu je alokovaná suma viac ako 7,8 milióna eur. 

Výzva na vybudovanie siete stacionárov pomôže  s psycho-sociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých. Aj takto sa znížia hospitalizácie a zjednoduší sa návrat do spoločnosti. Na výzvu je alokovaných cez 6,5 milióna eur. 

Ministerstvo vychádza v ústrety žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky, ale nestihli z akýchkoľvek dôvodov zareagovať do konca januára. Do výziev sa teraz môžu žiadatelia zapojiť  do 28. februára 2023. 

Informácie k predmetným  a ďalším výzvam rezortu zdravotníctva  nájdete na: https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti. 

logo POO MZ SR.jpg