Poslanci Národnej rady SR dnes (8. septembra 2011) odsúhlasili použitie štátnych finančných aktív vo výške 350 mil. eur na oddlženie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Ak sa k tejto sume priráta 130 miliónov eur ako odpustenie návratnej pôžičky týmto zdravotníckym zariadeniam, znamená to, že spolu takmer pol miliardy eur je určených na oddlženie. Ide o mimoriadne dôležitý krok, ktorý je jednou z podmienok úspešného zvládnutia celého procesu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Ozdravenie nemocníc, ktoré gestoruje Ministerstvo zdravotníctva SR a podporuje ho vláda SR, je projektom, ktorý má mimoriadny význam pre ďalšie fungovanie slovenského zdravotníctva. Transformácia nie je len technická zmena právnej formy, je to predovšetkým radikálna zmena v hospodárení, transparentnosti, efektívnosti a v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V prospech pacientov aj zdravotníckych pracovníkov. Transformované nemocnice sa stanú plnoprávnymi účastníkmi trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti s pevnou obchodno - právnou formou, ktorá zvýrazní aj ich zodpovednosť za výsledky, ktoré dosiahnu. Dnešné hlasovanie poslancov NR SR tak umožnilo realizovať ďalšie nevyhnutné kroky v procese transformácie.