Dátum vystavenia: 28.11.2011
Dátum aktualizácie: 29.11.2011 - ZMENA ČASU NA 13:00 hod.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) informuje držiteľov rozhodnutí o registrácii lieku, výrobcov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a zástupcov zdravotných poisťovní, že dňa 1. 12. 2011 o 13:00 hod. sa bude v priestoroch kongresovej sály ministerstva konať prezentácia spojená s predvedením postupu doručovania návrhov a iných podaní ministerstvu prostredníctvom elektronického portálu „Kategorizácia“.

Prezentácia je učená prioritne pre osoby, ktoré sú alebo budú oprávnené konať v mene držiteľov rozhodnutí o registrácii lieku vo veciach kategorizácie liekov a úradného určenia cien liekov (doručovanie žiadostí, námietok, iných podaní a pod.), v mene výrobcov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vo veci kategorizácie a úradného určenia cien zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ako aj v mene zdravotných poisťovní.

Maximálny počet účastníkov prezentácie je ohraničený kapacitou kongresovej sály. Počet účastníkov z každej dotknutej spoločnosti je obmedzený maximálne na dve osoby.

Vašu účasť na prezentácií prosím potvrďte na e-mailovej adrese: judita.janekova@health.gov.sk.“