Nová verzia príručky zo dňa 18. novembra 2021

 

ELEKTRONICKÝ PORTÁL KATEGORIZÁCIA - Návod registrácie nových používateľov
(získanie a inštalácia prístupového a podpisového certifikátu)

ELEKTRONICKÝ PORTÁL KATEGORIZÁCIA - Návod registrácie nových používateľov

 

História zmien:
Dátum vystavenia: 21. október 2011
Dátum aktualizácie 8. november 2011
Dátum aktualizácie 4. február 2019 - doplnené o postup pri predkladaní žiadostí na základe zmlúv o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou