Dátum vystavenia: 21. október 2011
Dátum aktualizácie 8. november 2011
Dátum aktualizácie 4. február 2019 - doplnené o postup pri predkladaní žiadostí na základe zmlúv o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou

Registracia_Portal_Kategorizacia_02_2019

Registracia_Portal_Kategorizacia_02_2019