Uchádzač

Projekt

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu

MUDr. Tomáš Andráš, MBA

Projekt - MUDr. Tomáš Andráš, MBA