Uchádzač

Projekt

Ing. PhDr. Michal Kováčik

uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu