​Obnova vozového parku a kvalitnejšie podmienky na záchranu života pacientov v akútnom ohrození života sú už realitou. Zastaraný vozový park sa tak postupne obnovuje, čo zároveň prináša lepšie pracovné podmienky  pre záchranárov. Prvých 9 nových sanitiek už jazdí v Bratislave, ďalších 9 v banskobystrickom regióne.


Potrebná výmena


Sanitky najazdia v priemere viac ako 50-tisíc kilometrov ročne a v súčasnosti používané vozidlá boli obstarávané v trojročnej vlne počnúc rokom 2008. V takmer všetkých sa už menil motor, prevodovka alebo iné dôležité súčasti.
„Stav sanitiek už nezodpovedal požiadavkám kladeným na spoľahlivosť, napriek   stopercentnej údržbe a investíciám do servisu, nakoľko sa už 10 rokov denne  používajú v náročnom teréne a často aj v extrémnych podmienkach pri záchrane životov. Pri týchto výjazdoch práve mnohokrát minúty či sekundy zohrávajú významnú úlohu, či sa pacienta podarí zachrániť alebo nie. Našou úlohou je zabezpečiť také podmienky a urobiť všetko pre to, aby sa životy ľudí v čo najväčšej miere podarilo zachrániť,“ povedala ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.
Pre predstavu, naše autá urobia ročne zhruba 140-tisíc výjazdov a najazdia takmer 4 milióny kilometrov,“ priblížil generálny riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Ľubomír Slovák.
Maximálny počet vozidiel v zmysle rámcovej nájomnej dohody je 152 kusov. Uvedených 152 vozidiel sú ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a ambulancie RLP s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú rozdelené  medzi Záchrannú zdravotnú službu Bratislava (90 vozidiel) a Záchrannú službu Košice (62 vozidiel). Prvé vozidlá v ZZS BA už jazdia a sú už v bratislavskom a banskobystrickom regióne. „Aktuálne je to 9 vozidiel RZP a 9 RLP,“ hovorí Ľubomír Slovák.


O čo ide


Záchranná zdravotná služba Bratislava  a Záchranná zdravotná služba Košice realizovali verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitiek. Výsledkom obstarávania je rámcová zmluva o nájme veci s dojednaným právom kúpy medzi úspešným uchádzačom a obidvomi príspevkovými organizáciami na obdobie 60 mesiacov s následným odkúpením do vlastníctva. „V nájomnom je zahrnuté prevádzkovanie sanitiek, vrátane zástavby a prístrojového vybavenia. Súčasťou mesačného paušálu sú aj náklady na servis a prevádzku vozidiel, ako aj zákonné či havarijné poistenie, dodanie letných a zimných pneumatík, údržba prístrojového vybavenia, revízia prístrojov, poskytnutie náhradných vozidiel v prípade potreby a iné,“ povedal Ľubomír Slovák.

Prečo prenájom

 
„Prenájom je výhodný napríklad v tom, že v platbe sú zahrnuté všetky služby súvisiace s prevádzkou sanitiek, čím nám nevzniknú možné nepredvídateľné výdavky. Takisto nás to odbremení od mnohých administratívnych činností. Čas a ušetrené prostriedky tak môžeme venovať skvalitňovaniu služieb pre pacientov a investovať do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“ vysvetlil  ekonomický riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Dušan Valent.

Predpokladaná hodnota zákazky bola v rámci trhových konzultácií stanovená na 35,3 mil. eur s DPH. Vďaka transparentným a efektívnym procesom sa podarilo dosiahnuť úsporu vo výške viac ako 4  milióny eur. Finálne vysúťažená cena je 30,9 mil. eur. V priemere je to  3 400 eur s DPH na jedno vozilo za mesiac vrátane kompletného vybavenia a servisu. „ Prostredníctvom automatizovanej elektronickej aukcie sme dosiahli výraznú úsporu v porovnaní s aktuálnymi nákladmi. Táto úspora je približne 12%-tná v porovnaní s nákladmi stanovenými na základe trhových konzultácií pri procese určovania predbežnej hodnoty zákazky,“ doplnil Dušan Valent.