poradie
ID
meno
firma1
firma2
1 412 Ing. Katarína Šuppová Teleflex Medical s.r.o.  
2 574 RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.
3 674 Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation  
4 696 Štefan Klimák CELLTEX s.r.o.  
5 275 Mgr. Martina Ranostajová Tissue Science Laboratories Limited  
6 700 Jana Zabáková Access Point Technologies  
7 114 Ing. Andrea Kassayová Pharmathen S.A.  
8 668 Jana Truliková ELECTRIC MOBILITY EURO LIMITED
9 494 Ivan Dunčko Synergie Ingénierie Médicale (Synimed)   
10 232 Ľubica Alföldiová SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV