poradie
ID
meno
firma1
firma2
1
574
RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.
2
674
Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation  
3
773
Michal Serbín HPR meditools, s.r.o.  
4
917
Monika Križanová ORTHO SELECT GmbH  
5
920
Marica Laščeková EPUR, spol. s r.o.  
6
919
PharmDr. Zdenka Dominiková Aurobindo Pharma Limited  
7
433
Jana Kozlíková Nitinol Devices and Components Inc.  
8
940
JUDr. Katarína Michálková MEDIGROUP s.r.o.  
9
885
Dr. Silvia Jančeková Purple Surgical International  
10
68
Tomáš Makovický Norgine Limited  
11
837
Miroslava Janovičová Smiths Medical International Ltd.  
12
895
Ing. Martin Haas Cerdak (Pty) Ltd.  
13
941
Mgr. Alla Benčová M.R. Pharma GmbH  
14
349
Ing. Libor Schneider DANSAC A/S  
15
374
Mgr. Tomáš Lučanský HMT Medizintechnik GmbH