poradie
ID
meno
firma
1
248
MUDr. Bronislav Čiko PreKUlab Ltd. A/S
2
903
Peter Janiga KISCO INTERNATIONAL
3
74
MUDr. Terézia Szádocká Celltrion Healthcare Hungary Limited Liability Company
4
74
MUDr. Terézia Szádocká Join Stock Company "Grindeks"
5
890
Juraj Valachovič Arthro Kinetics Biotechnology GmbH.
6
896
Ing. Štefan Mesároš, PhD. Hero Espaňa S.A.
7
957
Emil Šnegoň COOK Medical Europe Ltd.