poradie
ID
meno
firma1
firma2
1
890
Mgr. Juraj Valachovič, MBA Heinz Kurz GmbH Medizintechnik PharmaMediDerma, s.r.o.
2
1020
PharmDr. Ingrid Valkovová Medico Uno Pharma Kft.  
3
718
Ing. Andrea Kassayová INN-FARM d.o.o. Interchemia Praha, spol. s.r.o.
4
1066
MUDr. Ľubica Musilová MEDIFOOD GmbH. Rubenza Pharma s.r.o.
5
1053
Bc. Alena Příhodová PhysIOL S.A.  
6
493
Marjan Vrbnjak Billev Pharma aps KRKA Slovensko, s.r.o.
7
574
RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.
8
674
Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation  
9
773
Michal Serbín HPR meditools, s.r.o.  
10
917
Monika Križanová ORTHO SELECT GmbH  
11
940
JUDr. Katarína Michálková MEDIGROUP s.r.o.  
12
67
Dana Ťažká Advanced Medical Design International LLC.  
13
1049
Jana Kozlíková DePuy International Ltd, T/A DePuy CMW  
14
482
RNDr. Pavel Rác LACORIUM HEALTH INTERNATIONAL PTY LTD  
15
837
Miroslava Janovičová Smiths Medical ASD, Inc.  
16
604
Mgr. Eva Rupcová Stryker EMEA Supply Chain Services B.V. Implantcast GmbH
17
903
Peter Janiga  HARDIK INTERNATIONAL