ID

Meno a priezvisko

Spoločnosť

1442

Mgr. Zlatica Balážová

Svárovský, s.r.o.

1277

Ing. Dušan Halabica

Performance Health Ltd.

1308

Ing. Jana Haluzová

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

1785

MUDr. Miroslav Lednár

Pfizer Europe MA EEIG

1785

MUDr. Miroslav Lednár

Pfizer EU PFE MA EEIG

1277

Ing. Dušan Halabica

Systam SAS

1785

MUDr. Miroslav Lednár

Bristol – Myers Squibb / Pfizer EEIG

1785

MUDr. Miroslav Lednár

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.h.

1785

MUDr. Miroslav Lednár

Hospira UK Limited

1785

MUDr. Miroslav Lednár

Pfizer Limited

1777

Ján Mazag

Axonia, a.s.

1804

Ing. Silvia Augustinová

Datascope Corp.