​Životne dôležitý vládca všetkých orgánov - aj tieto prívlastky patria srdcu - jeho dôležitosť si pripomíname aj pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý každoročne pripadá na poslednú septembrovú nedeľu.
 
Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti a zároveň tvoria najväčší podiel hospitalizácií. Aj u Slovákov majú ochorenia obehovej sústavy pri pobyte v nemocnici jednoznačné prvenstvo v porovnaní so všetkými ostatnými diagnózami. Dôkazom toho sú aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, podľa ktorých bolo na Slovensku vlani hospitalizovaných viac ako 4 tisíc pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, z toho najviac vo vekovej skupine 45-64 rokov. Navyše, kardiovaskulárne ochorenia postihujú čoraz viac aj mladých ľudí. Riziko infarktu a porážky je možné znížiť najmä zdravým životným štýlom. „Ako sme sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády, ministerstvo zdravotníctva sa v tejto súvislosti zameriava na prevenciu a posilnenie prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Kardiológia je medicínsky odbor, ktorý je na Slovensku precízne prepracovaný - máme špičkové kardiologické ústavy, patria medzi excelentné pracoviská, ktoré na dennej báze robia život zachraňujúce výkony umožňujúce vyššiu kvalitu života. „Týka sa to aj detských pacientov, finišujeme s výstavbou nového Detského kardiocentra, kde sa detským pacientom poskytuje naozaj sofistikovaná starostlivosť Do konca roka bude tento dlhoročný sen realitou,“ povedal Marek Krajčí. Slovensko sa tiež radí ku krajinám, v ktorých sa realizuje transplantačný program srdca. Podľa údajov Národnej transplantačnej organizácie sa na Slovensku za posledných 5 rokov až doteraz transplantovalo srdce 140 ľuďom. Ministerstvo zdravotníctva tento program podporuje, naším zámerom je jeho zefektívnenie, tak aby sa zachránilo viac pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou možnosťou liečby.
 
Najčastejšími rizikovými faktormi rozvoja srdcovo-cievnych ochorení sú: vysoký krvný tlak, nedostatok fyzickej aktivity, stres, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, nezdravý spôsob stravovania a z toho vznikajúca nadváha a obezita. K diagnózam, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka, patrí porucha srdcového rytmu a vysoký krvný tlak. Preto je nesmierne dôležité, aby všetci poistenci využívali možnosti, na ktoré majú zo zákona nárok. Preventívne prehliadky sú hradené z verejného zdravotného poistenia a je na zodpovednosti každého, aby v záujme ochrany vlastného zdravia túto možnosť využil.