Zástupcovia ministerstva zdravotníctva a Úradu vicepremiéra pre plán obnovy, sa na dnešnom popoludňajšom stretnutí na pôde MZ SR zhodli na dôležitosti spolupráce a koordinácie krokov pri plnení míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Akékoľvek investície do slovenského zdravotníctva sú mimoriadne dôležité. 
 
Cieľom dnešného stretnutia bolo hľadať také riešenia, ktoré nám umožnia pokračovať v optimalizácií siete nemocníc a napĺňať tak míľniky Plánu obnovy. A súčasne aj od 1.1.2024  pre pacientov garantovať bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu ako doteraz.

Ministerka zdravotníctva: ,,Podpredsedu vlády som ubezpečila, že Ministerstvo  zdravotníctva SR, v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, je pripravené vykonať potrebné kroky k tomu, aby bola pri realizácii OSN zabezpečená kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta.“ Podpredseda vlády skonštatoval, že v týchto intenciách budú informovať Európsku komisiu.

Predmetom stretnutia boli aj ďalšie otázky súvisiace s plnením míľnikov  Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom vicepremiér  deklaroval, že jeho úrad bude maximálne súčinný pri realizácii reforiem a plnení míľnikov plánu obnovy v oblasti zdravotníctva.

Obaja členovia vlády, považujú dnešné stretnutie za konštruktívne. 

foto1.jpg