​Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Kongresu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), ktorý sa koná od 18. do 20. mája  v Šamoríne-Čilistove.
„Všeobecné lekárstvo, ako základný prvok v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, je jednou z oblastí, na ktoré sme sa zamerali pri  realizácii programu zmien. Všeobecný lekár je pre občanov lekár prvého kontaktu, tým je jeho úloha na formovaní vnímania poskytovania zdravotnej starostlivosti ešte dôležitejšia,“ uviedol v príhovore k lekárom minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Spomenul viaceré okruhy, o ktorých rezort rokuje s všeobecnými lekármi, ako napríklad nový model fungovania terajšej lekárskej služby prvej pomoci, elektronické zdravotníctvo, či definovanie modelu fungovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. „Ďalšie úsilie sústredíme  na to, aby  všeobecní lekári boli integrujúcim prvkom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, s ktorým sa spája efektívnosť systému, kontrola nad liečbou pacienta, manažovanie  starostlivosti, prevencia... Základnou premisou je fakt, že bez kvalitného fungovania všeobecných lekárov je ťažké predstaviť si celé fungovanie optimálnej starostlivosti,“ zdôraznil minister Tomáš Drucker. 
Hlavnou témou tohtoročného kongresu všeobecných lekárov sú Európske Guidelines 2016 o prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Tento rok bude súčasťou kongresu aj  – Dynamický Vyšehrad, diskusia všeobecných lekárov z Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska o aktuálnych otázkach primárneho kontaktu v krajinách V4.
 
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Kongresu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska