Bratislava zvládla doterajšiu situáciu s novým koronavírusom veľmi dobre aj vďaka zodpovednému prístupu jej obyvateľov. Dnes na spoločnej tlačovej konferencií ministra zdravotníctva a primátora mesta Bratislava to vyhlásil šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí. „Bratislava sa pri nástupe pandémie takmer vyľudnila. Ľudia tu poctivo dodržiavali protiepidemické opatrenia. Hlavné mesto sa stalo lídrom v zavádzaní opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu infekcie medzi ľuďmi bez domova," povedal minister Krajčí. Šéf rezortu zdravotníctva pochválil bratislavskú samosprávu za vytvorenie karanténneho mestečka na Zlatých pieskoch pre ľudí bez domova. Aj vďaka prijatým opatreniam mesta podľa ministra neprepukla infekcia u tejto skupiny obyvateľstva.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že vznikom pracovných skupín sa vytvorí priestor pre tvorbu expertných riešení a diskusiu o konkrétnych témach spojených s opatreniami na pomoc a ochranu seniorov a ľudí bez domova. „Pomôže nám to, aby sme boli pripravení na akúkoľvek podobnú krízu, prípadne druhú vlnu nového koronavírusu. Potrebujeme dosiahnuť dohodu, posilniť spoluprácu a nájsť funkčný nástroj pre výber vhodných budov na karanténne priestory. Sfunkčniť nadväzné procesy na karanténu pre ľudí bez domova ako je testovanie, či realizáciu preventívnej karantény pre seniorov odkázaných na sociálnu službu," vysvetlil primátor Bratislavy.

Na pôde rezortu sa pred dvomi týždňami zrealizovalo stretnutie ministra zdravotníctva a primátora mesta spolu s ich tímami, kde sa obe strany dohodli na spolupráci a podporil sa vznik dvoch expertných skupín, ktoré sa budú venovať zdravotno-epidemiologickým opatreniam v téme ohrozených skupín seniorov a ľudí bez domova. V skupinách majú spolupracovať experti z bratislavského magistrátu, ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Únie miest Slovenska a z mimovládneho sektora.

Tlačoveá konferencia Marek Krajčí a Matúš Vallo Tlačoveá konferencia Marek Krajčí a Matúš Vallo