N1.1 Vreckový načúvací prístroj

 

N1.2 Závesný načúvací prístoj

N1.2.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť

N1.2.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť

 

N1.3 Zvukovodový načúvací prístoj

N1.3.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť

N1.3.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť

 

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto urguje výzvu výrobcom zdravotníckych pomôcok v skupine N na doplnenie špecifikácií načúvacích prístrojov, ktoré spĺňajú kritériá pre zaradenie do novej podskupiny Kombinovaný závesno-zvukovodový načúvací prístroj pre jednotlivé produkty, ktorých už sú zaradené v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, alebo ktorých žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do uvedených podskupín boli podané na portál elektronickej kategorizácie.

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto urguje výzvu výrobcom zdravotníckych pomôcok v skupine N na doplnenie špecifikácií načúvacích prístrojov, ktoré sú vhodné pre deti v členení do 10 rokov veku a do 18 rokov veku pre jednotlivé produkty, ktorých už sú zaradené v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, alebo ktorých žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do uvedených podskupín boli podané na portál elektronickej kategorizácie.

Požadované informácie o zdravotníckych pomôckach v skupine N je potrebné zaslať na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 31.8.2015