Vyhodnotenie kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky zo dňa 03.09.2010Vyhodnotenie Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky konanej dňa 11.05.2010(XLS, 25 kB)