Výročná správa o činnosti Národnej transplantačnej organizácie za rok 2013 Zaverecna-sprava-NTO-2013.pdf