A8.6.1.7 Obväz hydropolymérový lepivý tvarovaný

A8.7.4 Polyakrylátové krytie na autolytické čistenie rán tvarované

A8.13.1.6 Superabsorbent, vysoko savý tvarované, savosť nad 1ml/cm2

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto iniciuje výzvu výrobcom na doplnenie informácií o veľkosti aktívnej plochy, v prípade lepivých krytí bez lepivého okraja pre jednotlivé produkty už zaradené v Zozname Kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a pre pomôcky ktorých žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do uvedených podskupín boli podané na portál elektronickej kategorizácie.

Informáciu o veľkosti aktívnej plochy je potrebné uviesť v časti B žiadosti A1/ZPE v kolonke technické parametre.

Informáciu o veľkosti aktívnej plochy pre už zaradené zdravotnícke pomôcky je potrebné zaslať na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 30.11.2015