Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 20.2.2013 do novovytvorených podskupín:

XA4.3 Neurostimulačný systém na stimuláciu predných koreňov sakrálneho nervu Brindley metódou

XD11.1 Náhradný osteokonduktívny materiál

XD11.2 Náhradný osteoproduktívny materiál

XD11.3 Náhradný osteoinduktívny materiál

XD12.1 Náhrada Dura mater pre spinálne operácie

XD13.1 Antiadhezívny gel

XD14.1 Elektróda ku intraoperačnému elektrofyziologickému monitoringu miechy a miechových koreňov

Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 3/2013.