Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 30.6.2013 podskupín:

XB9.1.1 Bioresorbovateľné cievne výstuže pre implantáciu do koronárnych tepien

XB14.13.1 Katétre na renálnu denerváciu

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 9/2013.