Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 31.8.2013 podskupín:

XG1.5 Stredoušná protézka na náhradu strmienka


XG1.6 Kostný implantát na ušné epitézy


XG3.4 Tracheostomická kanyla dvojplášťová kovová


XG3.5 Tracheostomická kanyla dvojplášťová plastová


XG3.6 Hlasová protézka pre laryngektomovaných pacientov


XG3.7 Tracheostomická kanyla k hlasovej protézke


XG3.8 Implantačný materiál na medializáciu hlasivky pri jednostrannej plégii hlasivky s poruchou uzáveru hlasivkovej štrbiny


XG3.9 Snímacia endotracheálna kanyla k peroperačnému monitoringu  hlavových nervov


Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 9/2013.