Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 31.8.2013 do novovytvorených podskupín:

XD1.12 Fixátory sakroiliakálne  

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 9/2013.