Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 20.11.2013 podskupín:

XB14.17.1 Trombembolektomické katétre pre protetické cievne náhrady pre cievnu chirurgiu

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 12/2013.