Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 15.11.2012 do novovytvorených podskupín:

XC1.19 Úplná individuálne modulárna náhrada femuru s náhradou bedrového a kolenného kĺbu expandibilná

XC3.10 Individuálne modulárny externý fixátor na priestorovú korekciu deformít u detí

XC3.11 Implantát na náhradu pri interkalárnej resekcii dlhých kostí

XC3.12 Dočasná artikulačná náhrada (spacer)

XC5.1 Femorálny fixačný systém

XC5.2 Tibiálny fixačný systém

XC5.3 Fixačné komponenty na sutúru menisku

XC5.4 Kotviaci systém na léziu manžety rotátorov

XC5.5 Kotviaci systém na nestabilitu ramena a SLAP léziu

XC5.6 Fixačná komponenta pre operáciu AC kĺbu

XC5.7 Koblačná elektróda s integrovaným káblom

XC5.8 Koblačná elektróda s integrovaným káblom a odsávaním

XC5.9 Koblačná elektróda s integrovaným káblom na malé kĺby

XC5.10 Shaverová fréza mäkkotkanivová

XC5.11 Shaverová fréza kostná

XC5.12 Shaverová fréza na malé kĺby

XC5.13 Pacientsky set - set prívodných a odsávacích hadíc


Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí dňa 22.11.2012.