Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 15.11.2012 do novovytvorených podskupín:

XB6.19 Transkatétrová chlopňová bioprotéza na samo expandovateľnom systéme

XB6.20Transkatétrová chlopňová bioprotéza na balónom expandovateľnom systéme

Kategorizačná komisia pre špeciálne zdravotnícke materiály sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí dňa 21.11.2012.