V. Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní  mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu V-vyzva_na_MOM.pdf 
Metodika k testovaniu formou antigénových testov  V-Metodika_k-testovaniu-formou-antigenovych-testov.pdf 

 

Zmluva o spolupráci zmluva_o-spolupraci-IV.pdf zmluva_o-spolupraci-IV.rtf
Príloha č. 1: Zoznam mobilných odberných miest na antigénové testovanie V-Priloha_c-1-Zoznam-mobilnych-odberovych-miest.pdf  V-Priloha_c-1-Zoznam-mobilnych-odberovych-miest.xls
Príloha č. 2: Hlásenie o testovaných osobách V-Priloha_c-2-Hlasenie-o-testovanych-osobach.pdf  V-Priloha_c-2-Hlasenie-o-testovanych-osobach.xls
Príloha č. 3: Potvrdenie o vykonaní testu V-Priloha_c-3-Potvrdenie-o-vykonani-testu.pdf  V-Priloha_c-3-Potvrdenie-o-vykonani-testu.rtf
Príloha č. 4. Záznam o výkone V-Priloha_c-4-Zaznam-o-vykone.pdf  V-Priloha_c-4-Zaznam-o-vykone.xls
Príloha č. 5  Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov prostredníctvom systému Moje ezdravie V-Priloha_c-5-Ziadost-o-pristupy-Moje-ezdravie.pdf  V-Priloha_c-5-Ziadost-o-pristupy-Moje-ezdravie.rtf