​Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 31.8.2012 do novovytvorených podskupín:
 
XC1.11 Individuálne modulárna TEP bedrového kĺbu s náhradou časti skeletu,
 
XC1.12 Individuálne modulárna TEP bedrového kĺbu expandibilná,
 
XC1.16 Revízna TEP bedrového kĺbu - oboch komponentov pri použití revízneho implantátu a špeciálnych augmentačných systémov,
 
XC1.17 Revízna TEP bedrového kĺbu-výmena hlavičky bedra,
 
XC1.18 Úplná, individuálne modulárna náhrada femuru („total femur“) s náhradou bedrového a kolenného kĺbu,
 
XC2.16 Revízna TEP kolenného kĺbu - oboch komponentov revíznymi implantátmi a artikulačnej vložky s použitím špeciálnych augmentačných materiálov,
 
XC2.17 TEP kolenného kĺbu keramická alebo TEP kolenného kĺbu s antialergickou povrchovou úpravou.
 
Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí dňa 5.9.2012.