A8.1.1.2 Obväz hydrokoloidný štandardný lepivý,

A8.4.2.2 Obväz hydrogélový lepivý,

A8.6.2.2 Obväz polyuretánový lepivý

Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky týmto iniciuje výzvu výrobcom na doplnenie informácií o veľkosti aktívnej plochy t.j. bez lepivého okraja pre jednotlivé produkty, ktorých žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do uvedených podskupín boli podané na portál elektronickej kategorizácie. Informáciu o veľkosti aktívnej plochy je potrebné uviesť v časti B žiadosti A1/ZPE v kolonke technické parametre.

Pre už zaradené zdravotnícke pomôcky v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v uvedených podskupinách je potrebné zaslať informáciu o veľkosti aktívnej plochy na zdravpom@health.gov.sk v termíne do 17.2.2015